000 01236nam a2200241 a 4500
001 vtls000081649
003 MTX
005 20190801165657.0
008 081031s2549 th 000 0 tha d
020 _a9749499654
039 9 _a201509162014
_bVLOAD
_c201204041750
_dVLOAD
_c201204041640
_dVLOAD
_c201101041806
_dVLOAD
_y200810311037
_zsrisak
040 _aRMU
082 0 4 _a910
_bบ435ก 2549
100 0 _aบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
245 0 0 _aการพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว /
_cบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย,
_c2549.
300 _a390 บาท.
518 _a081031
590 _aบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2549). การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือท่องเที่ยวไทย.
650 4 _aการท่องเทียว.
942 _c1
999 _c80581
_d80581