000 02778nam a2200289 a 4500
001 1078907203
003 MTX
008 190319s2561 th d b 001 0 tha d
020 _a9789740338055
040 _aRMU
082 0 4 _a658.562
_bศ173ก 2561
100 0 _aศลิษา ภมรสถิตย์.
245 1 0 _aการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต =
_bQuality and productivity management /
_cศลิษา ภมรสถิตย์.
246 3 1 _aQuality and productivity management
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2561.
300 _a346 หน้า :
_bแผนภูมิ, ตาราง.
504 _aบรรณานยุกรม : หน้า 425-429.
505 0 _aสารบัญ : แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต -- การเพิ่มผลผลิตระดับประเทศและอุตสาหกรรม -- การเพิ่มผลผลิตระดับองค์กร -- การวางแผนการเพิ่มผลผลิต -- การควบคุมการเพิ่มผลผลิต -- แนวคิดพื้นฐานด้านคุณภาพ -- การจัดการคุณภาพเชิงรวม -- การวางแผนและควบคุมคุณภาพ -- การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ -- การปรับปรุงกระบวนการ -- การปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ -- การปรับปรุงด้านวัสดุ -- การปรับปรุงด้านทรัพยากรมนุษย์ -- มาตรฐานและการตรวจประเมิน -- รางวัลคุณภาพและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
518 _a190319
541 _h390 บาท.
590 _aศลิษา ภมรสถิตย์. (2561). การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
650 4 _aการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม.
650 4 _aการควบคุมคุณภาพ.
650 4 _aการบริหารงานผลิต.
650 4 _aคุณภาพผลิตภัณฑ์.
942 _c1
999 _c125624
_d125624