000 01916nam a2200241 a 4500
001 vtls000124700
003 MTX
005 20190802113505.0
008 180716s2561 th a b 000 0 tha d
020 _a9786164689657
039 9 _a201808211541
_bnaphatsaporn
_c201808211532
_dnaphatsaporn
_y201807161038
_zstudy
040 _aRMU
082 0 4 _a294.382325
_bส4611ส 2561
100 0 _aสุภัค มหาวรากร.
245 1 0 _aส่องชาดก ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก /
_cสุภัค มหาวรากร.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสันติศิริารพิมพ์,
_c2561.
300 _a176 หน้า :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aสารบัญ : มหาชนกชาดกกับกับการสร้างสรรค์ใหม่ -- พระเจ้าสีวี กษัตริย์ผู้ทรงธรรม -- ความงามและความหมายของพระจันทร์ -- เหตุที่ได้เป็นท้าวสักระ -- ตักสิลา ศูนย์กลางการศึกษาในชมพูทวีป -- เพราะงาคือพระสัพพัญญุตญาณ -- ความสัมพันธ์และความหมายของสระโบกขรณี -- การบูชายัญในอรรกถาจันทกุมารชาดก
518 _a180716
590 _aสุภัค มหาวรากร. (2561). ส่องชาดก ความงามและภูมิปัญญาในอรรถกถาชาดก. กรุงเทพฯ : สันติศิริารพิมพ์.
650 4 _aชาดกไทย.
942 _c1
999 _c123105
_d123105