Your search returned 4 results from 128546 records.

การจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยสถาบันศาสนา : กรณีศึกษาวัดอุดมคงคาคีรีเขต ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น / วิทยานิพนธ์ของ ดวงฤดี แสงไกร.

by ดวงฤดี แสงไกร.

Call number: 634.92 ด172ก 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 634.92 ด172ก 2539 (1). :

การศึกษาการมีส่วนรวมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ ณรงค์ศักดิ์ ประสาระเอ.

by ณรงค์ศักดิ์ ประสาระเอ.

Call number: 333.7516 ณ172ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คบ.บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.7516 ณ172ก 2548 (8).

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านโพนวิไซ เมืองโขง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทยานิพนธ์ของ ทะนูสิน สีปะพอน.

by ทะนูสิน สีปะพอน | ศศิธร เชาวรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 333.75 ท145ก 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศ.ศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561. Other title: Participatory forest resource conservation of phonvixay villagers, khong district, champasak province, Lao people's democratic republic.Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.75 ท145ก 2561 (2).

แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติดงหัวสาวพื้นที่บ้านน้ำพาก เมืองปทุมพร แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Strategies for Forest resource conservation and Habilitation of Dong Hua Sao National forest, Pathumporn district, Champasak province, Lao peoples / วิทยานิพนธ์ของ คำวิเศษ เพ็งวันสวรรค์.

by คำวิเศษ เพ็งวันสวรรค์ | ณรงค์ฤทธิ์ โสภา [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Call number: 333.75 ค217น 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัมนาภูมิภาค) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561. Other title: Strategies for Forest resource conservation and Habilitation of Dong Hua Sao National forest, Pathumporn district, Champasak province, Lao peoples.Online access: fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.75 ค217น 2561 (2).