Refine your search

Your search returned 26 results from 128510 records.

ป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพัฒนา 1 ป่าฝนเขตร้อนกับภาพรวมของป่าชุมชนในประเทศไทย / เสน่ห์ จามริก...[และคนอื่น ๆ].

Call number: 333.75 ป22 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: ขอนแก่น : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.75 ป22 (1).

เทคนิคในงานป่าไม้ชุมชน / กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ.

by กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ.

Call number: 634.9 ก17ท 2535 Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 634.9 ก17ท 2535 (2).

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาป่าชุมชน / สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

by สำนักส่งเสริมการปลูกป่า.

Call number: 333.75 ก17น Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2537Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.75 ก17น (2).

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : หลักและทฤษฎี / สมพร อิศวิลานนท์.

by สมพร อิศวิลานนท์.

Call number: 333.7 ส16ศ 2538 Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.7 ส16ศ 2538 (3).

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : หลักและทฤษฎี / สมพร อิศวิลานนท์.

by สมพร อิศวิลานนท์.

Call number: 333.7 ส16ศ 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.7 ส16ศ 2540 (6).

การฟื้นฟูการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ / โดย โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.

by โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์.

Call number: 338.18 ฆ88ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 338.18 ฆ88ก (2).

ทำอย่างไรจึงจะได้ป่าและพื้นที่สีเขียวคืนมา / อภิชัย พันธเสน.

by อภิชัย พันธเสน.

Call number: 333.75 อ16ท Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.75 อ16ท (3).

การจัดการทรัพยากรป่าแบบพหุภาคี / ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก.

by ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก.

Call number: 634.92 ศ4156ก 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 634.92 ศ4156ก 2545 (1).

ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ = Key characters of plant families / ก่องกานดา ชยามฤต.

by ก่องกานดา ชยามฤต.

Call number: 635.97 ก192ล Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2548Other title: Key characters of plant families..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 635.97 ก192ล (1).

การศึกษาการมีส่วนรวมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เขต 1 / วิทยานิพนธ์ของ ณรงค์ศักดิ์ ประสาระเอ.

by ณรงค์ศักดิ์ ประสาระเอ.

Call number: 333.7516 ณ172ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (คบ.บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.7516 ณ172ก 2548 (8).

คนกับป่า : มุมมองจากรากหญ้า / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.

by ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.

Call number: 333.75 ป357ค 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.75 ป357ค 2548 (1).

แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย / มณฑล จำเริญพฤกษ์..

by มณฑล จำเริญพฤกษ์.

Call number: 333.7515 ม143น 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.7515 ม143น 2549 (1).

โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษ์สิ่งแวดล้อม / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

by กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

Call number: 333.75 อ446ค 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.75 อ446ค 2549 (2).

เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม = Laws pertaining to forest resource and environment / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: 346.046 ส481ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: Laws pertaining to forest resource and environment..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 346.046 ส481ก 2548 (2).

ป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ำ = Forests and wetlands / Al Smuskiewicz ; แปลโดย จินตนา เวชสวัสดิ์.

by สมัสกีวิซ, เอล | จินตนา เวชสวัสดิ์ [ผู้แปล.].

Call number: 577.3 ส168ป 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2554Other title: Forests and wetlands..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 577.3 ส168ป 2553 (1).

ป่าแม่คำมี : ความหลากหลายทางชีวภาพจากอดีตถึงปัจจุบัน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้.

by สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้.

Call number: 577.3 ว3211ป 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 577.3 ว3211ป 2556 (1).

เรื่องเล่าจากดงหลวง / ไพศาล ข่วงฉ่ำ.

by ไพศาล ข่วงฉ่ำ.

Call number: 333.75153 พ982ร 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินพื่อเกษตรกรรม, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.75153 พ982ร 2553 (2).

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย : ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ / สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้.

by สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้.

Call number: 333.75 ว3211ป 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.75 ว3211ป 2556 (1).

ไอ้พวกนักอนุรักษ์ จากหัวใจจรดปลายเท้า / ศศิน เฉลิมลาภ.

by ศศิน เฉลิมลาภ.

Call number: 333.75 ศ183อ 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์บูรพา, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 333.75 ศ183อ 2556 (2).

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ = Forest resources economics / วุฒิพล หัวเมืองแก้ว.

by วุฒิพล หัวเมืองแก้ว.

Call number: 634.9 ว433ศ 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2557Other title: Forest resources economics.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 634.9 ว433ศ 2557 (1).