Your search returned 2 results from 128454 records.

รูปแบบและแนวทางในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการของครู / ฝ่ายวิจัยติดตามและประเมินผล กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

by กองมาตรฐานวิชาชีพครู.

Call number: 371.1 ล51ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยติดตามและประเมินผล กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, [2540]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

เอกสารนิเทศทางไกล เล่มที่ 1-เล่มที่ 4 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 372.102 ก1711ค 2541 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .