Your search returned 2 results from 128454 records.

การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Call number: 351.001 ส215ก 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.001 ส215ก 2544 (2).

การปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ = E-Government / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.

Call number: 352.63 ส215ก 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการสำนักงาน ก.พ., 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.63 ส215ก 2544 (11).