Your search returned 6 results from 128313 records.

เวทีท้องถิ่น ปี 2547 / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 320.8 พ1711ว 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320.8 พ1711ว 2547 (4).

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การกระอำนาจในประเทศญี่ปุ่นและไทย : การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงเงื่อนไขความสำเร็จของการกระจายอำนาจ / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

by ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 351.0073 ศ468บ 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.0073 ศ468บ 2553 (1).

การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย / สถาบันพระปกเกล้า. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Call number: 352.14 ก271 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 ก271 2558 (1).

การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย/ วุฒิสาร ตันไชย, เอกวีร์ มีสุข.

by วุฒิสาร ตันไชย | เอกวีร์ มีสุข | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.14 ว433ก 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 ว433ก 2559 (2).

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ตระกูล มีชัย.

by ตระกูล มีชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.14 ต711ก 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 ต711ก 2559 (2).

สถานการณ์การกระจายอำนาจ ปี 2560 = Decentralization report 2560 / อรทัย ก๊กผล...[และคนอื่น ๆ]

by อรทัย ก๊กผล | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.283 ส142 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Other title: Decentralization report 2560.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.283 ส142 2561 (1).