Refine your search

Your search returned 193 results from 128313 records.

โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่ม การนำเสนอ การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 340.11 ส142ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 340.11 ส142ค (3). Damaged (1).

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Call number: 342.05 บ177ป Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 342.05 บ177ป (1).

รายงานการสัมมนาโต๊ะกลม รัฐบาลใหม่กับการจัดการความขัดแย้งในสังคม / ถวิลดี บุรีกุล และคณะ.

by ถวิลวดี บุลีกุล | เมธัส อนุวัตรอุดม | วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร | ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์.

Call number: 303.69 ถ173ร 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 303.69 ถ173ร 2544 (1).

การมีส่วนร่วมของประชาชนความยั่งยืนของประชาธิปไตย = KPI CONGRESS 2 / [จัดโดย] สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

by การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ( ครั้งที่ 2 : 2544 : สถาบันพระปกเกล้า) | ทศพร ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 322.042 ก275 2542 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 322.042 ก275 2542 (2).

เวทีท้องถิ่น ปี 2547 / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 320.8 พ1711ว 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320.8 พ1711ว 2547 (4).

แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบ "ประชาธิปไตย" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.9593 ผ756 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320.9593 ผ756 2545 (2).

จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปโตยและธรรมาธิบาล / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 351.593 พ1711จ 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.593 พ1711จ 2547 (1).

ระบบการเมืองการปกครองฝรั่งเศส / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.

by เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.

Call number: 320.944 ก573ร 2543 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320.944 ก573ร 2543 (1).

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การศึกษารูปแบบและวิธีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.

by อนุชา ฮุนสวัสดิกุล.

Call number: 352.14 อ1154บ 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 อ1154บ 2548 (1).

ความขัดแย้ง...หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา / วันชัย วัฒนศัพท์.

by วันชัย วัฒนศัพท์.

Call number: 303.6 ว1152ค 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 303.6 ว1152ค 2547 (2).

รายงานการวิจัยโครงการ สำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมือง : จังหวัดสงขลา : The survey project for compilation of data on locally based politicians : songkhla province / ภิญโญ ตันพิทยคุปต์.

by ภิญโญ ตันพิทยคุปต์.

Call number: 324.2092 ร262ส 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Other title: The survey project for compilation of data on locally based politicians : songkhla province..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 324.2092 ร262ส 2549 (1).

ปาฐกถาพิเศษเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน / โดย เกษม วัฒนชัย.

by เกษม วัฒนชัย.

Call number: 374 ก586ป 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทะบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 374 ก586ป 2549 (2).

อบต. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 320.84 พ1711อ 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Other title: เวทีท้องถิ่น..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320.84 พ1711อ 2549 (1).

รางวัลพระปกเกล้า "เกียรติภูมิท้องถิ่น" / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 332.14 ร227 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 332.14 ร227 2549 (1).

การติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์อสระ : ศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / นันทวัฒน์ บรมานันท์...[และคนอื่น ๆ]

by นันทวัฒน์ บรมานันท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.9593 น115ก 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320.9593 น115ก 2548 (1).

นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี / บูฆอรี ยีหมะ.

by บูฆอรี ยีหมะ.

Call number: 324.2092 บ411น 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 324.2092 บ411น 2549 (2).

นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ : การทับซ้อนของผลประโยนช์ทางธุรกิจ / วิทยากร เชียงกูล.

by วิทยากร เชียงกูล | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 353.46 ว346น 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 353.46 ว346น 2549 (2).

ทศธรรม ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 351.593 พ7115ท 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.593 พ7115ท 2549 (3).

พร้อมหรือยังกับการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย? / กฤช เอื้อวงศ์.

by กฤช เอื้อวงศ์.

Call number: 328.23 ก192พ 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 328.23 ก192พ 2550 (2).

การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ = Constitution reform : Comparative perspectives / จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า.

by การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า (ครั้งที่ 8 : 2549 : สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.9593 พ1711ก 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Other title: Constitution reform : Comparative perspectives..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 320.9593 พ1711ก 2549 (3).