Your search returned 2 results from 128357 records.

รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สถาบันพระปกเกล้า ; สติธร ธนานิธิโชติ, บรรณาธิการ.

by สถาบันพระปกเกล้า | สติธร ธนานิธิโชติ, บรรณาธิการ.

Call number: 324.63 พ1711ร 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 324.63 พ1711ร 2545 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 324.63 พ1711ร 2545 (1).

มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล = Legal measures to access and utilize state information and protecting information providers / คณะผู้วิจัย, ธนาชัย สุนทรอนันตชัย, ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช และ กษมา สุขนิวัฒน์ชัย.

by ธนาชัย สุนทรอนันตชัย | ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช | กษมา สุขนิวัฒน์ชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.38 ธ152ม 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Other title: Legal measures to access and utilize state information and protecting information providers..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 352.38 ธ152ม 2561 (1). :