Refine your search

Your search returned 9 results from 128454 records.

การมีส่วนร่วมของประชาชนความยั่งยืนของประชาธิปไตย = KPI CONGRESS 2 / [จัดโดย] สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

by การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ( ครั้งที่ 2 : 2544 : สถาบันพระปกเกล้า) | ทศพร ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 322.042 ก275 2542 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 322.042 ก275 2542 (2).

การสังเคราะห์บทเรียนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน / ทศพล สมพงษ์.

by ทศพล สมพงษ์ | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Call number: 323.042 ท186ก 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2555Other title: การพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 323.042 ท186ก 2555 (2).

ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย / ถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี แสงมหะหมัด.

by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 324.6 ถ173ค 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 324.6 ถ173ค 2557 (1).

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ โคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย / วีระ หวังสัจจะโชค.

by วีระ หวังสัจจะโชค | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 321.8 ว3711ก 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 321.8 ว3711ก 2562 (1).

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 : จังหวัดบุรีรัมย์ / อนันต์ ลิขิตประเสริฐ, ผดุงชาติ ยังดี.

by อนันต์ ลิขิตประเสริฐ | ผดุงชาติ ยังดี | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 324.9593 อ1511ก 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2555Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 324.9593 อ1511ก 2555 (1). :

คู่มือ "ชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น" / ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และศรีสุวรรณ เปรมรัศมี, ผู้แปล ; ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, บรรณาธิการ

by ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์, ผู้แปล | ศรีสุวรรณ เปรมรัศมี, ผู้แปล.

Call number: 352.14 ค416 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2554Other title: คู่มือชี้วัดคุณค่าประชาธิปไตยท้องถิ่น | Local democracy assessment guide..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 352.14 ค416 (1).

ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค / ถวิลวดี บุรีกุล และ รัชวดี แสงมหะหมัด.

by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 323.34 ถ173ผ 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 323.34 ถ173ผ 2563 (2).

คู่มือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน / ปัทมา สูบกำปัง และ ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ.

by ปัทมา สูบกำปัง | ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 328.22 ป114ค 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 328.22 ป114ค 2563 (2).

คนการเมือง, เล่ม 6 / นรนิติ เศรษฐบุตร.

by นรนิติ เศรษฐบุตร | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 324.2092 น175ค 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Copyright date: ©2563Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 324.2092 น175ค 2563 (2).