Your search returned 4 results from 128453 records.

ปัญหาของคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารจัดการและควบคุมการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2543 [CD-ROM] / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Call number: CD1 2167 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : สำนัก, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 2167 (1).

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร [CD-ROM] / บทคัดย่อของ ช่อเพชร เบ้าเงิน.

by ช่อเพชร เบ้าเงิน.

Call number: CD1 2463 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: 2545Dissertation note: บทคัดย่อ (กศ.ด. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 2463 (1).

การจัดการศึกษาพิเศษให้กับเด็กพิการวัยเรียนที่บ้านโดยครูอาสา : ศึกษากรณ๊โครงการในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ [CD-ROM] / วิทยานิพนธ์ของ วุฒิพงศ์ บัวช้อย.

by วุฒิพงศ์ บัวช้อย.

Call number: CD1 2471 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: 2545. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 2471 (1).