Refine your search

Your search returned 13 results from 128313 records.

ไอด้ากับยาวิเศษ / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: ย ก17อ 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2536Availability: No items available :

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ Sleep and Get Up ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / สมทรง แสงแก้ว ; ปรีดา ปัญญาจันทร์, ผู้วาดภาพประกอบ

by สมทรง แสงแก้ว | ปรีดา ปัญญาจันทร์ [, ผู้วาดภาพประกอบ] | กรมวิชาการ.

Call number: ย ส16ห Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539Availability: No items available :

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ Where is it? ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / กรมวิชาการ ; ชีวัน วิสาสะ, ผู้วาดภาพประกอบ

by กรมวิชาการ | ชีวัน วิสาสะ [, ผู้วาดภาพประกอบ].

Call number: ย ว32ห Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539Availability: No items available :

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : ตาอั้น เรียนรู้สิ่งมีชีวิต / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ | โชติรส ญาณคุโณ [, ผู้วาดภาพ.] | อุไรรัตน์ ฤทธิสมิต [, ผู้แต่ง.].

Call number: 500 ว322ห 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 500 ว322ห 2544 (1).

พญานกแขกเต้าผู้รู้คุณ / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ | กฤษณ์ ประภาสะโนบล [, ผู้เขียนภาพ] | สมทรง แสงแก้ว.

Call number: ย ว322พ 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: ย ว322พ 2544 (5).

พญาช้างเผือกกับพรานป่า / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ | กฤษณ์ ประภาสะโนบล [, ผู้เขียนภาพ] | สมทรง แสงแก้ว.

Call number: ย ว322พ 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: ย ว322พ 2544 (4).

นกกระทาบัณฑิต / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ | สมทรง แสงแก้ว | อินทรายุธ เทพคุณ, ผู้เขียนภาพ.

Call number: ย ว322น 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: ย ว322น 2544 (5).

กวาง เต่า นกกระเต็น / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ | สมทรง แสงแก้ว | อินทรายุธ เทพคุณ, ผู้เขียนภาพ.

Call number: ย ว322ก 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: ย ว322ก 2544 (4).

ห้าสหาย / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ | กฤษณ์ ประภาสะโนบล [, ผู้วาดภาพประกอบ.] | สมทรง แสงแก้ว.

Call number: ย ว322ห 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: ย ว322ห 2544 (3).

วานรกตัญญู / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ | วันเฉลิม สุขสมปราถนา | สมทรง แสงแก้ว.

Call number: ย ว322ว 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: ย ว322ว 2544 (4).

ครุฑกับนาค / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ | สมทรง แสงแก้ว [, ผู้เรียบเรียง] | สุรพงษ์ มั่นมะโน [, ผู้เขียนภาพ].

Call number: ย ว322ค 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: ย ว322ค 2544 (4).

แพะเจ้าปัญญา / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ | วันเฉลิม สุขสมปราถนา | สมทรง แสงแก้ว.

Call number: ย ว322พ 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: ย ว322พ 2544 (4).

แนวการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก = การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก / จินตนา ใบกาซูยี ; ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by จินตนา ใบกาซูยี | ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 028.5 จ354น 2534 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2534Other title: การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 028.5 จ354น 2534 (1).