Your search returned 2 results from 128454 records.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2548 [CD-ROM] / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ | ทศพร ศิริสัมพันธ์ | สมชาย ไตรรัตนภิรัตน์ | อภิรักษ์ จาตุกัญญาประทีป.

Call number: CD1 1883 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 1883 (3).

การสัมมนาวิชาการและรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ / คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

by คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

Call number: 351 ร335ก 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552Other title: นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์..Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351 ร335ก 2552 (4).