Your search returned 2 results from 128453 records.

อักษรศาสตร์นิพนธ์ 2 : รวมบทความทางภาษาและวรรณคดีไทย

by ตรีศิลป์ บุญขจร [, บรรณาธิการ.].

Call number: 495.91 ต17อ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 495.91ต11อ (1). :

ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์ / กองหอสมุดแห่งชาติ และกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์

by กรมศิลปากร.

Call number: 495.91 ศ37ศ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525Availability: No items available : Damaged (1).