Refine your search

Your search returned 1054 results from 128453 records.

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม / มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: 378.2 ม192พ Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, [25--]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 378.2 ม192พ 2550 (5). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.2 ม192พ 2548 (2).

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม / สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: มหาสารคม : สำนักวิจัยและพัฒนา, 2548Availability: No items available :

คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม / มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: 378.3702 ร232ค 2548 Material type: Text Text; Format: print Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 378.3702 ร232ค 2548 (1). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.3702 ร232ค 2548 (1).

กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ [วีซีดี] / ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ศูนย์วิทยบริการ.

Call number: CD M0316 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : ผลิตโดย ศูนย์วิทยบริการ, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD M0316 (1).

ร่างกายของเรา [วีดิทัศน์] / ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ศูนย์วิทยบริการ.

Call number: VC E0905 Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: มหาสารคาม : เผยแพร่โดย ศูนย์วิทยบริการ, [253?]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: E0905 (1).

การประชุม P.S.O. [วีดีทัศน์] / มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: VC E1027 Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: VC E1027 (4).

คู่มือการใช้แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้างและการเบิกจ่ายและแนวปฏิบัติที่แจ้งเวียน ประจำปีงบประมาณ 2550 / กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, [2549]Availability: No items available :

QA/QC for Chemical Measurement and Glassware Calibration / [จัดโดย] ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการ ( 2546 : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม).

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม, 2546Availability: No items available :

สิทธิมนุษยชน [CD-ROM] / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

by บุญชนะ ยี่สารพัฒน์.

Call number: CD1 1212 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 1212 (5).

แนะนำศูนย์วิทยบริการ [วีซีดี]/ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ศูนย์วิทยบริการ.

Call number: CD M0268 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : ฝ่ายโสตฯ ศูนย์วิทยบริการ, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD M0268 (1).

รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ.

Call number: 378.1 ร226ร 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.1 ร226ร 2547 (2). :

รายงานโครงการเครือข่ายนิสิต นักศึกษา นักเรียน จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์ลดปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: 363.125 ม192ร 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 363.125 ม192ร 2547 (1).

การอบรมการจัดระบบคุณภาพใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ [CD-ROM] / มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: CD1 1724 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 1724 (3).

รายงานการศึกษาตนเอง (SSR) กับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นรายงานประจำปี (Annual Report) ปีพ.ศ.2547 / สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.

Call number: 378.1 ร226ร 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.1 ร226ร 2547 (1). :

โครงการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: 378.155 ม192ค 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.155 ม192ค 2547 (2). :

รายงานโครงการเครือข่ายนิสิต นักศึกษา นักเรียน จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์ลดปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน [CD-ROM] / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: CD1 1857 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 1857 (1).

ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ P.S.O. [วีดีทัศน์] / มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4).

การประชุมความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 มี.ค.48 [วีดีทัศน์] / ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

Call number: VC E1010 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : ศูนย์วิทยบริการ, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: VC E1010 (1).

อบรม QA, QC, ISO, IEC 17025 [วีดีทัศน์] / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: VC E1022 Material type: Film Film; Type of visual material: Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: VC E1022 (7).