Your search returned 11 results from 128454 records.

รายงานการวิจัยพื้นฐาน การศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน / ชาย โพธิสิตา และอมรา สุนทรธาดา

by อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม | ชาย โพธิสิตา [, ผู้แต่งร่วม] | อมรา สุนทรชาดา [, ผู้แต่งร่วม].

Call number: 300.07 อ487ร 2529 Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529Availability: No items available :

ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนกับพฤติกรรมทางการเกษตร ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการรับนวัตกรรมของชาวนา

by ชาย โพธิสิตา.

Call number: 301.352072 ช26ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528Availability: No items available :

แนวคิดและฮีตคองท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง / ดวงเดือน บุนยาวง, โอทอง คำอินซู ; ชาย โพธิสิตา และ สมชาย นิลอาธิ, ผู้แปล

by ดวงเดือน บุนยาวง | โอทอง คำอินซู | ชาย โพธิสิตา [, ผู้แปล.] | สมชาย นิลอาธิ [, ผู้แปล.].

Call number: 390.710594 ด172 2540 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 390.710594 ด172 2540 (2).

ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา.

by ชาย โพธิสิตา.

Call number: 001.42 ช268ศ 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 001.42 ช268ศ 2547 (2).

ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา.

by ชาย โพธิสิตา.

Call number: 001.42 ช268ศ 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2. (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 001.42 ช268ศ 2549 (3).

ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา.

by ชาย โพธิสิตา.

Call number: 001.42 ช268ศ 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 001.42 ช268ศ 2549 (1).

ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา.

by ชาย โพธิสิตา.

Call number: 001.42 ช268ศ 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 001.42 ช268ศ 2550 (2).

แบบแผนและแนวโน้นการอยู่อาศัยของวัยรุ่น การวิเคราะห์ข้อมูลสำมะโนประชากร พ.ศ.2513-2543 / ชาย โพธิสิตา...[และคนอื่นๆ].

by ชาย โพธิสิตา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551Availability: No items available :

ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา.

by ชาย โพธิสิตา.

Call number: 001.4 ช26ศ 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 001.4 ช26ศ 2552 (1).

ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา.

by ชาย โพธิสิตา.

Call number: 001.4 ช26ศ 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งฯ, 2554Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 001.4 ช26ศ 2554 (1).

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ / ชาย โพธิสิตา.

by ชาย โพธิสิตา.

Call number: 001.42 ช26ศ 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอดน์ พับลิชชิ่ง, 2562Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 001.42 ช26ศ 2562 (2).