Refine your search

Your search returned 22 results from 128454 records.

สรุปผลการสัมมนาสุขบัญญัติแห่งชาติปี 2536 เรื่องการปรับปรุงการใช้ภาษาถ้อยคำและเกณฑ์ปฎิบัติขั้นพื้นฐาน

by กองสุขศึกษา.

Call number: 613 ก17ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2536Availability: No items available :

รายงานการวิจัยการศึกษาระดับความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมูลฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

by กองสุขศึกษา.

Call number: 613.432 ส24ร Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข, 2534Availability: No items available :

การสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์กับการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า / ระเด่น หัสดี และ สรงค์กภูณ์ ดวงคำสวัสดิ์, บรรณาธิการ

by กองสุขศึกษา.

Call number: 610.04 ก19ก Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 610.04 ก19ก (1).

ชีวิตและสุขภาพ

by กองสุขศึกษา.

Call number: 613 ก17ช Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613 ก17ช (1).

เอกสารวิชาการแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาในคลินิคผู้สูงอายุเรื่อง "การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ"

by กองสุขศึกษา.

Call number: 613.0438 ส215อ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 253?Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613.0438 ส215อ (1).

รายชื่อสไลด์ วีดทัศน์ ภาพยนตร์ และเทปเสียง / กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข

Call number: 011.37 ร27 Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 011.37 ร27 (1).

การประเมินผลสื่อ และการเผยแพร่สื่อเอดส์ชุด "ครอบครัวไทยไร้เอดส์" / กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กองสุขศึกษา.

Call number: 616.9792 ก19ก Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 616.9792 ก19ก (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพประชาชน / กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กองสุขศึกษา.

Call number: 613 ส41ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข, 2542Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 613 ส41ร (2). :

รายงานการวิจัยประสิทธิผลของการชมรายการโทรทัศน์ ซุปเปอร์บอย ต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ / เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี และ ยุทธพงษ์ ขวัญชื้น.

by เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี | ยุทธพงษ์ ขวัญชื้น | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กองสุขศึกษา.

Call number: 613 บ532 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข, 2541Availability: No items available : Damaged (1).

แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปใช้ในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ / กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by กองสุขศึกษา.

Call number: 613 ส418น 2542 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, [2542]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613 ส418น 2542 (7).

แนวทางการรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ / กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

by สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กองสุขศึกษา.

Call number: 613 ป1711น 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, [2542]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613 ป1711น 2542 (1).

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ บทความสำหรับเผยแพร่ทางวิทยุ หอกระจายข่าว และหนังสือพิมพ์ / กองสุขศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.

by สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กองสุขศึกษา.

Call number: 613 ป1711ส 2541 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : กองสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613 ป1711ส 2541 (1).

รายงานการวิจัย การศึกษาระดับความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขมูลฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กองสุขศึกษา.

by กองสุขศึกษา.

Call number: 613.0432 ส24ร Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองสุขศึกษา, 2534Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 613.0432 ส24ร (3). :

แนวทางการดำเนินงานเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ / กองสุขศึกษา.

by กองสุขศึกษา.

Call number: 613.04 ก197น 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613.04 ก197น 2548 (3).

รายงานการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ / กองสุขศึกษา.

by กองสุขศึกษา.

Call number: 618.043 ส418ร Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เจ.เอส., 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 618.043 ส418ร (1).