Your search returned 5 results from 128454 records.

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ กรรณิการ์ สุขเกษม

by สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ | กรรณิการ์ สุขเกษม.

Call number: 005.36 ส42ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538Availability: No items available :

นานานวตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย / กรรณิการ์ สุขเกษม และสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

by กรรณิการ์ สุขเกษม | สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

Call number: 001.43 ก1774น 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง, 2544Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 001.43 ก1774น 2544 (2).

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และ กรรณิการ์ สุขเกษม.

by สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

Call number: 001.422 ส422ว 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เฟื้องฟ้า, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 001.422 ส422ว 2547 (2).

คู่มือการประยุกต์ใช้โปรแกรมลิสเรล / กรรณิการ สุขเกษม และ สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

by กรรณิการ์ สุขเกษม | สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

Call number: 005.369 ก177ค 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2550Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 005.369 ก177ค 2550 (3).

วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม.

by สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ | กรรณิการ์ สุขเกษม.

Call number: 001.42 ส422ว 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2551Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 001.42 ส422ว 2551 (2).