Your search returned 19 results from 128454 records.

ดัชนีชี้ภาวะตลาดแรงงาน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน.

by กรมการจัดหางาน.

Call number: 331.2 ก272ด 2547 Material type: Text Text; Format: print Publisher: ขอนแก่น : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น กรมการจัดหางาน, [25--]Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 331.2 ก272ด 2547 (3). : Damaged (1).

สถานการณ์การมีงานทำครึ่งแรกของปี 2538 (มกราคม - มิถุนายน)

by กรมการจัดหางาน. กองบริหารตลาดแรงงาน.

Call number: 331.12 ก17ส Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน กองบริหารตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 331.12 ก17ส (1).

รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการบริการจัดหางานของภาครัฐกับภาคเอกชน / กรมการจัดหางาน.

by กรมการจัดหางาน.

Call number: 331.128 ก272ร 2548 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน., 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 331.128 ก272ร 2548 (1).

สถาณการณ์การมีงานทำ ปี 2541 และแนวโน้ม ปี 2542 / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by กรมการจัดหางาน.

Call number: 331.12 ก17ส Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2542Availability: No items available :

รายงานผลการศึกษาวิจัย การขาดแคลนแรงงานกรีดยางพาราและแรงงานประมงทะเล / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

by กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. กรมการจัดหางาน.

Call number: 331.123 ก27ร Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540Availability: No items available :

11 ปี กรมการจัดหางาน = Changes for the future / กรมการจัดหางาน.

by กรมการจัดหางาน.

Call number: 331.125 ก272ส 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 331.125 ก272ส 2547 (1).

รายงานผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการหางานทำของแรงงานไทย / กรมการจัดหางาน.

by กรมการจัดหางาน.

Call number: 331.128 ก272ร 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 331.128 ก272ร 2547 (1).

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2552 [CD-ROM] /

by กรมการจัดหางาน.

Call number: CD1 2579 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic ; Type of computer file: game Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 2579 (1).

คำไหน คำนั้นก้าวไปด้วยกัน สานฝันแรงงานไทย [CD-ROM] / กรมการจัดหางาน.

by กรมการจัดหางาน.

Call number: CD1 2688 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 2688 (1).

สถิติจัดหางาน 2552:2009 [CD-ROM] / กรมการจัดหางาน.

by กรมการจัดหางาน.

Call number: CD1 2691 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 2691 (1).

สถิติจัดหางาน 2553: 2010 [วีซีดี] / กรมการจัดหางาน.

by กรมการจัดหางาน.

Call number: CD E0513 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD E0513 (1).

15 ปี พัฒนางาน บริการด้วยใจ / กรมการจัดหางาน.

by กรมการจัดหางาน.

Call number: 331.12 ส359 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2551Other title: สิบห้าปี พัฒนางาน บริหารด้วยใจ..Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 331.12 ส359 2551 (1). :

17 ปี กรมการจัดหางาน คำไหนคำนั้น ก้าวไปด้วยกัน สานฝันแรงงานไทย / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.

by กรมการจัดหางาน | กระทรวงแรงงาน. กรมการจัดหางาน.

Call number: 331.128 ก169ส 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 331.128 ก169ส 2553 (1).

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2554 [ดีวีดี / กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.

by กรมการจัดหางาน กองวิจัยตลาดแรงงาน.

Call number: CD E0552 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน. [2554]Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD E0552 (1).

การจัดการประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (วีซีดี)/ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.

by กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.

Call number: CD E0576 Material type: Score Score; Format: print Publisher: กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน : กระทรวงแรงงาน. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD E0576 (1).

ทรงสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ตลอด 60 ปี แห่งการครองราชย์ ทุกก้าวย่างพระบาท เพื่อสุขประชาราษฎร์ไทย (วีซีดี)/ กระทรวงแรงงาน.

by กระทรวงแรงงาน.

Call number: CD E0683 Material type: Score Score; Format: print Publisher: กรมการจัดหางาน: กระทรวงแรงงาน. Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD E0683 (1).

สถิติจัดหางาน 2554 = Year book of employment statistics / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.

by กรมการจัดหางาน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2555Availability: No items available :