Refine your search

Your search returned 16 results from 128453 records.

วิชาความปลอดภัย = Safety science / วิจิตร บุณยะโหตระ.

by วิจิตร บุณยะโหตระ.

Call number: 351.78 ว323ว Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2530Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.78 ว323ว (1).

อาชีวสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย = Occupational emeironment and techmques of safety management / ณรงค์ ณ เชียงใหม่.

by ณรงค์ ณ เชียงใหม่.

Call number: 351.77 ณ17อ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 351.77 ณ17อ (2).

อุบัติภัยจากการจราจร / วิจิตร บุณยะโหตระ.

by วิจิตร บุณยะโหตระ.

Call number: 363.12 ว320 2536 Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 363.12 ว320 2536 (1).

อุบัติภัยในเคหสถาน / วิจิตร บุณยะโหตระ.

by วิจิตร บุณยะโหตระ.

Call number: 363.13 ว32อ 2536 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 363.13 ว32อ 2536 (1).

อุบัติภัย = Accidents / วิจิตร บุณยะโหตระ.

by วิจิตร บุณยะโหตระ.

Call number: 614.8 ว32อ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2527Availability: No items available :

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษา 105 สวัสดิศึกษาช่าง ของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากรมการฝึกหัดครู วันที 18-23 สิงหาคม 29

by กรมการฝึกหัดครู.

Call number: 614.807 ก27อ Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2529Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 614.807 ก27อ (1).

ปัญหาอุบัติเหตุในประเทศไทยและมาตรการป้องกัน.

by วิจิตร บุณยะโหตระ.

Call number: 352.3 ว32ป Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]Availability: No items available :

ชีวิตและสุขภาพ

by กองสุขศึกษา.

Call number: 613 ก17ช Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2538Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613 ก17ช (1).

แนวทางการป้องกันอุบัติภัยและสร้างความปลอดภัยในหน่วยงาน / ประสิทธิ์ เหมวราพรชัย

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ | ประสิทธิ์ เหมวราพรชัย.

Call number: 614.8 ค14น Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, 2527Availability: No items available :

คู่มือครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดวิชาบรรเทาสาธารณภัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / กรมพลศึกษา.

by กรมพลศึกษา.

Call number: 361.5 พ17ค Material type: Text Text; Format: print Language: ภาษาไทย Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา, 2530Availability: No items available :

กฎหมายเพื่อประชาชน อุบัติเหตุบนท้องถนน [วีดิทัศน์] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: VC L003 Material type: Film Film; Type of visual material: Language: ภาษาไทย Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: VC L003 (2).

รายงานโครงการเครือข่ายนิสิต นักศึกษา นักเรียน จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์ลดปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน [CD-ROM] / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: CD1 1857 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: CD1 1857 (1).

ความปลอดภัย / เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์.

by เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์.

Call number: 613.62 อ569ค 2548. Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 613.62 อ569ค 2548. (1).

วินาทีฉุกเฉินคุณช่วยได้ / ปฐม พันเอกภพ, บรรณาธิการ.

Call number: 616.025 ป136ว 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อินทรีย์, 2556Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศCall number: 616.025 ป136ว 2556 (2).