Refine your search

Your search returned 42 results from 128460 records.

Good Governance กับ การพัฒนาข้าราชการ / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

by สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.

Call number: 352.63 พ1135ก 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

ธรรมรัฐ-ธรรมราชา / ปรีชา ช้างขวัญยืน.

by ปรีชา ช้างขวัญยืน.

Call number: 321.6 ป173ธ Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

ธรรมรัฐ : จุดเปลี่ยนประเทศไทย / พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ.

by พิทยา ว่องกุล [, บรรณาธิการ.].

Call number: 320.5 ธ17 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล / จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 320.101 ส142ต 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Availability: No items available : Damaged (2).

ธรรมาภิบาล = Good governance : การบริหารการปกครองที่โปร่งใสด้วยจริยธรรม / แซม เอเจอร์ ; ไชยวัฒน์ ค้ำชู ... [และคนอื่น ๆ], แปล.

by เอเจอร์, แซม | ไชยวัฒน์ ค้ำชู [, แปล.].

Call number: 351 อ552ส 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

การวางมาตราฐานธรรมาภิบาล = Setting Good Governance Standards / เจริญ เจษฎาวัลย์.

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Call number: 351.1 จ573ก 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พี แอนด์ ดี, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

การบริหารสถานศึกษา / สุรพล พุฒคำ.

by สุรพล พุฒคำ.

Call number: 371.2 ส476ก 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ลพบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

ธรรมาภิบาลกับคอรัปชั่นในสังคมไทย.

Call number: 364.1323 ธ177 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2546Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

ทศธรรม ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 351.593 พ7115ท 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: 351 ค1411ค 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 351.593 พ711ท 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Other title: ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

ภาวะผู้นำกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สุเมธ แสงนิ่มนวล.

by สุเมธ แสงนิ่มนวล.

Call number: 352.14 ส456ภ 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน / วิทยานิพนธ์ของถนอมจิต ชนะบุญ.

by ถนอมจิต ชนะบุญ.

Call number: 352 ถ159ก 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,2552. Online access: Fulltext Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4). Location(s): วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 .

การประเมินผลวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐกระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

by สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 364.132 น865ก 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 364.132 น865ก 2551 (2). : Location(s): วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Call number: 364.132 น865ก 2551.

ธรรมาภิบาลท้องถื่น : บทเรียนจากต่างแดน. / ถวิลวดี บุรีกุล.

by ถวิลวดี บุลีกุล.

Call number: 320.8 ถ173 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมดาเพรส , 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

ธรรมรัฐ / อินทรัตน์ ยอดบางเตย.

by อินทรัตน์ ยอดบางเตย.

Call number: 320.5 อ354ธ 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2547Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

จับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล พ.ศ. 2548-2549 / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 321.8 พ7115จ 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพ ฯ : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2553Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

ชุดการจัดการความรู้ มองประชาธิปไตบ : ประสบการณ์จากต่างแดน / ถวิลวดี บุรีกุล.

by ถวิลวดี บุลีกุล.

Call number: 321.8 ถ137ช 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

จับชีพจรประเทศไทย = A Nation in decline? / เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ...[และคนอื่น ๆ].

by เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ.

Call number: 303.4 จ115 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556Other title: A Nation in decline?.Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

ธรรมาภิบาลโลก : หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล / ขจิต จิตตเสวี.

by ขจิต จิตตเสวี.

Call number: 351 ข123ธ 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .