Refine your search

Your search returned 13 results from 128461 records.

ชมรมนิสิตวิชาบรรณารักษศาสตร์

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชมรมนิสิตวิชาบรรณารักษศาสตร์.

Call number: 020 ช16ช Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ชมรมนิสิตวิชาบรรณารักษศาสตร์, 2533Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 020 ช16ช (2). : Location(s): อ้างอิง/ชั้น 5 Call number: 020 ช16ช.

เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนาผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาของกรมการฝึกหัดครู

by กรงการฝึกหัดครู.

Call number: 378.198 ก19อ Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2536Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับอาชีวศึกษา / หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 378.17 ค1411น 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

คู่มือปฏิบัติกิจกรรมสร้างนิสัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา

by กรมวิชาการ.

Call number: 371.89 ว Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 2522Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5). Location(s): แบบเรียน/ตึกเก่า .

เอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนา โครงการ "นักบริหารที่ก้าวนำ เพื่อกิจกรรมนิสิต นักศึกษา" (สำหรับภาคอาชีวศึกษา) = Step Ahead for Student Affairs (SASA) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Call number: 371.89 จ49อ Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อาร์ตโปรเกรส, 2539Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

สรุปผลการประชุมสัมมนา โครงการนักบริหารที่ก้าวนำเพื่อกิจกรรมนิสิตนักศึกษา = Step Ahead for Student Affairs(SASA) / บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์, ผู้เรียบเรียง

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์, ผู้เรียบเรียง.

Call number: 371.89 ส17 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อาร์ตโปรเกรส, 2541Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

สรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2542 / \ c สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

by สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: 378.198 ป17ส Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองบริการการศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2543Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.198 ป17ส (1). : Damaged (1). Location(s): อ้างอิง/ชั้น 5 Call number: 378.198 ป17ส.

สรุปผลการประชุมสัมมนาโครงการ " นักบริหารที่ก้าวนำเพื่อกิจกรรมนิสิตนักศึกษา" = Step Ahead for Student Affairs ( SASA 2000 ) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์, ผู้เรียบเรียง.

Call number: 371.89 ส17 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อาร์ตโปรเกรส, 2543Availability: No items available : Damaged (2).

ราชภัฏวิชาการ วันที่ 12-14 กุมภาพันธุ์ 2545 ณ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม / สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.

by สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.

Call number: 378.103 ม192ร 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2545Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4). Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.103 ม192ร 2545 (2). Damaged (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

สรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษาปีงบประมาณ 2545 / สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

Call number: 378.1989 ค1411ส 2548 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 378.1989 ค1411ส 2548 (1). : Location(s): อ้างอิง/ชั้น 5 Call number: 378.1989 ค1411ส 2548.

สรุปความคิดเห็นผู้นำนิสิตนักศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เชิงสร้างสรรค์ / สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 378.1989 ค1411ส 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยองค์กรนิสิตนักศึกษา 153 สถาบัน วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมมิราเคลิแกรมด์ กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สำนักส่งเสริมและประสานงานสถาบันอุดมศึกษา.

Call number: 155.25 ค1411ส 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Availability: Items available for reference: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Not For LoanCall number: 155.25 ค1411ส 2549 (1). : Location(s): อ้างอิง/ชั้น 5 Call number: 155.25 ค1411ส 2549.

วิพากษ์ว้าก / นายชาติสังคม.

by นายชาติสังคม.

Call number: 378.1989 น262ว 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2554Availability: Items available for loan: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1). Location(s): หนังสือทั่วไป/ชั้น 2 .