การใช้ SPSS forWindows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา.

By: กัลยา วานิชย์บัญชา
Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561Edition: พิมพ์ครั้งที่ 31Description: 531 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786164686403Subject(s): เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | เอสพีเอสเอสสำหรับวินโดวส์ | ข้อมูล -- การวิเคราะห์ | สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์DDC classification: 001.40285 Call number: 001.40285 ก117ก 2561
Contents:
สารบัญ : การทำวิจัย -- ข้อมูล -- การสร้างตัวแปรจากแบบสอบถาม -- การสร้างแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS -- การตรวจสอบ การคำนวณ และการจัดการแฟ้มข้อมูล -- การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาด้วย SPSS -- การสร้างตารางรายงานด้วยคำสั่ง Report และ OLAP Cubes -- การวิเคราะห์คำถามที่เลือกได้หลายคำตอบ -- การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้(Reliability Analysis) -- การตรวจสอบการแจงแจงของข้อมูลเชิงปริมาณ -- การทดสอบสมมติฐาน และการประมาณค่าค่าเฉลี่ยประชากร -- การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของหลายประชากร หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน -- การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วนประชากร 1 ประชากร -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม -- การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงถอยเชิงเส้นอย่าง่าย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ -- การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ -- การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ -- การพยากรณ์: การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา -- การสร้างกราฟด้วย SPSS -- การกำหนดรูปแบบของ Input และการจัดการ Output -- สรุปคำสั่งของ SPSS -- สรุปคำสั่งของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS -- ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลวานวิจัยด้วย SPSS.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode
หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai /  Eng หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนังสือทั่วไป/ชั้น 2
001.40285 ก117ก 2561 (Browse shelf) 1 Available 1003188307
หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai /  Eng หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนังสือทั่วไป/ชั้น 2
001.40285 ก117ก 2561 (Browse shelf) 2 Available 1003188294

สารบัญ : การทำวิจัย -- ข้อมูล -- การสร้างตัวแปรจากแบบสอบถาม -- การสร้างแฟ้มข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS -- การตรวจสอบ การคำนวณ และการจัดการแฟ้มข้อมูล -- การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาด้วย SPSS -- การสร้างตารางรายงานด้วยคำสั่ง Report และ OLAP Cubes -- การวิเคราะห์คำถามที่เลือกได้หลายคำตอบ -- การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้(Reliability Analysis) -- การตรวจสอบการแจงแจงของข้อมูลเชิงปริมาณ -- การทดสอบสมมติฐาน และการประมาณค่าค่าเฉลี่ยประชากร -- การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร -- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของหลายประชากร หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน -- การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วนประชากร 1 ประชากร -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม -- การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงถอยเชิงเส้นอย่าง่าย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ -- การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ -- การทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ -- การพยากรณ์: การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา -- การสร้างกราฟด้วย SPSS -- การกำหนดรูปแบบของ Input และการจัดการ Output -- สรุปคำสั่งของ SPSS -- สรุปคำสั่งของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS -- ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลวานวิจัยด้วย SPSS.

180828

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2561). การใช้ SPSS forWindows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. (พิมพ์ครั้งที่ 31). กรุงเทพฯ : สามลดา.

There are no comments on this title.

to post a comment.