การศึกษาความสามารถ ปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = A study of English language proficiency, language usage problems and language needs for world class standard school instruction among Physics students at faculty of education, Rajabhat Maha Sarakham / รายงานการวิจัยของ วนิดา ผาระนัด สมบัติ ฤทธิเดช และศิริกุล มาแชลล์.

By: วนิดา ผาระนัด
Contributor(s): ศิริกุล มาแชลล์ | สมบัติ ฤทธิเดช
Material type: TextTextPublisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2556Description: 45 แผ่น0Other title: A study of English language proficiency, language usage problems and language needs for world class standard school instruction among Physics students at faculty of education, Rajabhat Maha SarakhamSubject(s): ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- วิจัยDDC classification: 425 Call number: 425 ว153ก 2557
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode
สารนิเทศยืมไม่ได้ สารนิเทศยืมไม่ได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1
425 ว153ก 2557 (Browse shelf) 1 Not For Loan 1003182202
Browsing สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ shelves, Shelving location: วิจัย/ตึกเก่า ชั้น1 Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
425 ก484ก 2557 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน = 425 ณ172ก 2547 การศึกษาผลของการสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = 425 ณ172ก 2556 การพัฒนาภาษาอังกฤษระดับกลาง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน = 425 ว153ก 2557 การศึกษาความสามารถ ปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = 425 ส46ร รายงานผลการวิจัยเรื่อง การอภิวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระหว่างปี พ.ศ.2515-2530 425 ส46ร รายงานผลการวิจัยเรื่อง การอภิวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระหว่างปี พ.ศ.2515-2530 425 อ354ป 2557 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 =

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2556

170828

วนิดา ผาระนัด สมบัติ ฤทธิเดช และศิริกุล มาแชลล์. (2557). การศึกษาความสามารถ ปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

There are no comments on this title.

to post a comment.