การประเมินควมแตกต่างประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง คำและหน้าที่ของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ / วิทยานิพนธ์ของ สุรภา สีลารัตน์.

By: สุรภา สีลารัตน์
Material type: TextTextPublisher: 2557Description: 217 แผ่นOther title: The assessment of the differences of learning experience between cooperative learning - STAD technique and traditional learning about "Word and part of speech" for grade 4 studentsSubject(s): ภาษาไทย -- การจัดการรู้แบบร่วมมือ -- วิจัย | ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย | วิทยานิพนธ์DDC classification: 495.9107 Call number: 495.9107 ส47ก 2557 Online resources: Fulltext Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode
หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai /  Eng หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1
495.9107 ส47ก 2557 (Browse shelf) 1 Available 1003165393
หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai /  Eng หนังสือทั่วไป เรื่องสั้น นวนิยาย Thai / Eng สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1
495.9107 ส47ก 2557 (Browse shelf) 2 Checked out 07/09/2020 1003165394
Browsing สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ shelves, Shelving location: วิทยานิพนธ์/ตึกเก่า ชั้น1 Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
495.9107 ส457ก 2559 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือประกอบแผนผังความคิด / 495.9107 ส4611ก 2557 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิดประกอบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT / 495.9107 ส47ก 2557 การประเมินควมแตกต่างประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง คำและหน้าที่ของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ / 495.9107 ส47ก 2557 การประเมินควมแตกต่างประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง คำและหน้าที่ของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ / 495.9107 ห128ก 2558 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการความรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา / 495.9107 อ497ก 2557 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / 495.91076 ส16ก 2558 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย /

วิทยานิพนธ์ (ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.

บรรณานุกรม : หน้า [130]-135.

141219

สุรภา สีลารัตน์. (2557). การประเมินควมแตกต่างประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง คำและหน้าที่ของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ. วิทยานิพนธ์ ค.ม. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

There are no comments on this title.

to post a comment.