การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่องการซื้อและการขายสิ่งต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น = A Study of Learning Achievement on English for Communication in Unit 5 Entitled Buyin and Selling Things of the Undrgraduate Students Using the Computer-Assisted Instruction Lessons / เกตน์สิริ จำปีหอม.

By: เกตน์สิรี จำปีหอม
Material type: TextTextPublisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2554Note: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีพ.ศ. 2554Description: 100 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา -- วิจัยDDC classification: 428 Call number: 428 ก545ก 2554 Online resources: Fulltext
Contents:
สารบัญ : บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 3 วิธีดำนินการวิจัย -- บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล -- บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
No physical items for this record

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีพ.ศ. 2554.

สารบัญ : บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 3 วิธีดำนินการวิจัย -- บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล -- บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง.

130305

There are no comments on this title.

to post a comment.