การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่องการซื้อและการขายสิ่งต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น = (Record no. 102887)

000 -LEADER
fixed length control field 02471nam a2200253 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000104134
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20200220123136.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 150627s2554 th 000 0 tha d
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201509170151
Level of effort used to assign nonsubject heading access points VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201506271003
Level of effort used to assign classification vscadmin
Level of effort used to assign subject headings 201407011046
Level of effort used to assign classification amporn
Level of effort used to assign subject headings 201311141429
Level of effort used to assign classification amporn
-- 201303050125
-- staff
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency RMU
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 428
Item number ก545ก 2554
093 ## -
-- dept38
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name เกตน์สิรี จำปีหอม.
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่องการซื้อและการขายสิ่งต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น =
Remainder of title A Study of Learning Achievement on English for Communication in Unit 5 Entitled Buyin and Selling Things of the Undrgraduate Students Using the Computer-Assisted Instruction Lessons /
Statement of responsibility, etc. เกตน์สิริ จำปีหอม.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. มหาสารคาม :
Name of publisher, distributor, etc. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม,
Date of publication, distribution, etc. 2554.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 100 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ.
500 ## - GENERAL NOTE
General note ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีพ.ศ. 2554.
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE
Formatted contents note สารบัญ : บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 3 วิธีดำนินการวิจัย -- บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล -- บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง.
518 ## - DATE/TIME AND PLACE OF AN EVENT NOTE
Date/time and place of an event note 130305
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element ภาษาอังกฤษ
General subdivision การใช้ภาษา
-- วิจัย.
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="http://fulltext.rmu.ac.th/fulltext/2554/104134/">http://fulltext.rmu.ac.th/fulltext/2554/104134/</a>
Materials specified Fulltext

No items available.