ประยุทธ ไทยธานี.

แรงจูงใจในการเรียน / ประยุทธ ไทยธานี. - นครราชสีมา : คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2554. - 193 หน้า.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ทษฏีการเสริมแรง -- บทที่ 3 ทษฎีการรู้คิดทางสังคม -- บทที่ 4 ทษฎีการรู้คิด บบที่ 5 การรัยร๔ความสามารค -- บทที่ 6 การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ ฯลฯ.

120314


แรงจูงใจ.
แรงจูงใจในการศึกษา.

153.1534 / ป1711ร 2554