ปราชญ์ ศรีอักษร.

แกะรอยหยักสมอง 3 สุดยอดอัจฉริยะนักธุรกิจ IT / ปราชญ์ ศรีอักษร. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2554 - 144 หน้า : ภาพประกอบ.

Steve Jops (ผู้พลิกฟื้น Appel) จากบริษัทใกล้ล้มละลายสู่บริษัทที่มีคุณค่าที่สุดของโลก - สึดยอดทัษะและกลยุทธ์ 14 อย่างที่น่าสนใจของสตีฟ จ๊อบส์ -- ชีวประวัติอื่น ๆ ที่น่าสนใจของสตีฟ จ๊อบส์ -- กลยุทธ์การบริหารงานสไตล์"บิล เกตส์ -- เคล็ดลับที่น่าสนใจของ"บิล เกตส์" ยอดคนเหนืออัจฉริยะด้าน IT -- แสนยานุภาพด้านการตลาดของ Facebook ฯลฯ.

120311

9786162101199


เกตส์, บิลล์,1955-
จอบส์, สตีฟ,1955-2011.
ซัคเคอร์เบิร์ก, มาร์ค,1984-


ความสำเร็จทางธุรกิจ.
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์.

650.1 / ป722ก 2554