จอน, ยองชิน.

ไม่ยากถ้าอยากแต่งตัวดี : เทคนิคง่าย ๆ ในการแต่งตัวให้ดูดีที่ใครก็ทำได้ / จอน, ยองชิน ; อภิศรี นิรุตติปัญญากุล, ผู้แปล. - กรงุเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2552. - 224 หน้า : ภาพประกอบ.

091117

9786110400640


การพัฒนาตนเอง.
บุคคลิกภาพ.

158.1 / จ195ม 2552