ลี,ซึง เอ.

ไม่ยากถ้าอยากให้คนชอบ : รวม 26 เคล็ดลับง่าย ๆ ที่ทำแล้วคนอื่นชื่นชอบ / ลี, ซึง เอ ; อภิศรี นิรุตติปัญญากุล, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์, 2552. - 208 หน้า : ภาพประกอบ.

091117

9786110400533


ความเชื่อมั่นในตนเอง.
จริยศาสตร์.

649.64 / ล331ม 2552