กมลทิพย์ กสิภาร์.

พรรณไม้รอบคูเมืองนครราชสีมา / กมลทิพย์ กสิภาร์ และ พินิจ พิกุลนอก. - นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2552. - 159 หน้า : ภาพประกอบ.

091015


ต้นไม้.
พฤกษศาสตร์.


นครราชสีมา--ประวัติ.

581.9593 / ก167พ 2552