ยาสุฮิโกะ, โยชิฮารา.

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น / โยชิฮารา ยาสุฮิโกะ ; สุลภัส เครือกาญจนา , ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550. - 181 หน้า : ภาพประกอบ.

080523

9789744432681


การบริหารงานแบบญี่ปุ่น
การบริหารงานผลิต

658.5 / ย284พ 2550