อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์.

36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะ : ในโลกธุรกิจและชีวิตประจำวัน / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์. - [กรุงเทพฯ] : อัศจรรย์, 2549. - 264 หน้า

070329

9749410629


การรบ.
พิชัยสงคราม.
ยุทธวิธี.
สงคราม.

355.42 / อ215ส 2549