วิลกินสัน, คาร์ล.

เทคนิคการพันมอเตอร์ขนาดเล็ก = Rewinding small motors / คาร์ล วิลกินสัน, ผู้เขียน ; โดย เสนอ นิลรัตน์นิศากร... [และคนอื่น ๆ], ผู้เรียบเรียง - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2535] - 120 หน้า ; 48 บาท

9745093432


มอเตอร์ไฟฟ้า.

621.319 / ว37ท