เฟอร์เรลล์, โอ.ซี.

ธุรกิจเบื้องต้น = Business / โอ. ซี. เฟอร์เรลล์ และ เกอร์เฟรย์ เฮิร์ท ; พรพรหม พรหมเทศ , [ผู้แปล]. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2548. - 378 หน้า.

050928

9742090092


การจัดการธุรกิจ.
ธุรกิจ.

650 / ฟ597ธ 2548