ไวท์, แฟร้งค์ เอ็ม.

กลศาสตร์ของไหล = Fluid Mechanics / แฟร้งค์ เอ็ม ไวท์ ; ทวิช จิตรสมบูรณ์, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2547. - 400 หน้า : ภาพประกอบ.

อาร์คบุ๊ค.

Y05 M03 D07

9742090068


กลศาสตร์.
กลศาสตร์ของเหลว.
กลศาสตร์ของไหล.

532 / ว94ก 2547