เชลลี, การีย์ บี.

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design / การีย์ บี.เชลลี, โธมัส เจ. แคชแมน และ ฮาร์รีย์ เจ โรเซนแบลทท์ ; กิตติมา เจริญหิรัญ, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2546. - 304 หน้า : ภาพประกอบ

บริษัท c.k.

Y05 M03 D07

9742090041


การวิเคราะห์ระบบ.
การออกแบบระบบ.

004.21 / ช577ก 2546