Kanitta Utawanit.

Communicative English for Tourism / Kanitta Utawanit. - 12th ed. - Bangkok : Thammasat University, 2003. - 208 p.

Y05 M02 D21

9745718734


English language--Conversation and phrase books.
Tourist trade.

428.34 / Ka16C 2003