พูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน (ชุด 1). - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2547. - 145 หน้า. + ซีดี-รอม

ซีดี-รอม ติดต่อเจ้าหน้าที่ (เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2)

สารบัญ: การแนะนำตัว-การทักทาย -- การชักชวน -- การนัดพบ -- การเข้าพบบุคคล -- การแสดงความรู้สึก -- การโทรศัพท์ -- การสอบถามข้อมูล -- การขึ้นรถโดยสาร -- ร้านอาหาร -- การซื้อสินค้า -- ร้านตัดผม

9749169476


ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี.

495.6 / พ4143 2547