ไบแฮม, วิลเลียม ซี.

แซ้ปป์! พลังสายฟ้าเพื่อเพิ่มไฟให้คนทำงาน = ZAPP! The Lightning of Empowerment / วิลเลี่ยม ซี ไบแฮม และ เจฟฟ์ ค็อกซ์, ผู้เขียน ; พิเชษฐ สิทธิอำนวย, ผู้เรียบเรียง - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535. - 176 หน้า ; 95 บาท

9745094684


ธุรกิจ--การบริหาร.

การบริหาร. การบริหารธุรกิจ. ธุรกิจ.

658 / บ99ซ