คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

เรื่องของคนรักหมา / รวบรวมโดย สมบัติ ภู่กาญจน์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2520 - 319 หน้า


ความรู้ทั่วไป.
สุนัข.

รวมเรื่อง.

080 / ค311ร