ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.

3 ทศวรรษเนชั่นจากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล / ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์. - กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2544. - 406 หน้า : ภาพประกอบ

9743924876 : 250 บาท


หนังสือพิมพ์.

หนังสือพิมพ์เนชั่น.

070.572 / ธ157ส