กลยุทธยอดขุนพลในพงศาวดารจีน / วัชระ ชีวะโกเศรษฐ, แปล. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543. - 195 หน้า. : ภาพประกอบ.

011014

9747736756


พิชัยสงคราม.
ยุทธศาสตร์.

ตำราพิชัยสงคราม. สงคราม.

355.02 / ก176 2543