ฮากิวารา, มัสซุยูคิ.

100 คำถาม - คำตอบ เมื่อมีปัญหา ISO 9000 / มัสซุยูคิ ฮาจิวารา ; สุธรรม ธีระวัฒนชัย, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544. - 200 หน้า.

9748328406 : 200 บาท.


ISO 9000.
การควบคุมคุณภาพ.
การมาตรฐาน.

658.562 / ฮ223ห