อักษรสามหมู่ [วีดีทัศน์] / บริษัท ออนป้ามาร์เก็ตติ้ง จำกัด. - กรุงเทพฯ : ออนป้ามาร็เก็ตติ้ง, [2541]. - 1 ม้วน (30 นาที). - เฮฮาภาษาไทย .

สารสังเขป : ตอน อักษรสามหมู่.


ภาษาไทย.