ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมไทย.

การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม [วีดิทัศน์] / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมไทย. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมอุตสาหกรรมไทย, 2537. - 2 ม้วน (45 นาที) ; 535 บาท. - วิดีโอเทปวิชาการ ; ชุดที่ 3. .


ระบบการผลิตแบบทันเวลา.
การบริหารงานผลิต.

ผลผลิต. โรงงานอุตสาหกรรม. การจัดการอุตสาหกรรม. อุตสาหกรรม.