ธรณีวิทยาประเทศไทย = Geology of Thailand / ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์...[และคนอื่น ๆ] - เชียงใหม่ : ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532. - 238 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.


ธรณีวิทยา--ไทย.
ธรณีวิทยา.

551 / ธ376ธ