ปิยะพร ศักดิ์เกษม.

ระบำดาว / ปิยะพร ศักดิ์เกษม. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2538]. - 445 หน้า. - ชุดวรรณกรรมไทย .

9746030078


นวนิยาย.